Vogels fotograferen

Vuurgoudhaan, Alblasserbos

Bergeend, Texel.

Blauwborst, Texel.

Drieteenstrandloper, Texel.

Boerenzwaluw, Hoge Veluwe.

Vrouw grote bonte specht in de tuin.

Juveniele winterkoning, Schotland.

Kauw, Schotland.

Kleine rietgans, Polder Langebroek.

Krooneend vrouw, Bleskensgraaf.

Adult kwak, Avifauna

Lepelaar, Texel.

Eider, Slufter Texel.

Ransuil, Alblasserbos.

Rode patrijs, Schotland.

Roerdomp, Sliedrechtse Biesbosch.

Smient, Bleskensgraaf.

Strandleeuwerik, Slufter Texel.

Watersnip, Lauwersmeer.

Blauwe reiger, Biesbosch

Wilde eend.

Zwarte zwaan, polder Bleskensgraaf zuid.

Wulpen

Alk, Schotland.

Alk, Schotland.

Bontbekplevier, Schotland.

Bontbekplevier kuiken, Schotland.

Bonte strandlopers, Schotland.

Casarca, Lauwersmeer.

Juveniele drieteenmeeuw, Brouwersdam.

Adult drienteenmeeuw, Zuidpier IJmuiden.

Zilvermeeuw, dwergmeeuw en rosse franjepoot op de Maasvlakte.

Dwergstern, Buitenhaven Stellendam.

Eiders, Texel.

Frater, Kwade Hoek.

Geelgors, Schotland.

Grauwe kiekendief, Lauwersmeer.

Grauwe kiekendief, Lauwersmeer.

Groenlandse tapuit, Maasvlakte.

Grote jager, Schotland.

Ijsgors, Kwade Hoek.

Jan-van-gent, Brouwersdam.

Jan-van-gent, Brouwersdam.

Kleine jager, Handa Island.

Kleine zilverreiger, Kwade Hoek.

Krooneend, Bleskensgraaf.

Noordse stern, Schotland.

Noordse stormvogel, Schotland.

Oeverloper, Schotland.

Paapje, Brabantse Biesbosch.

Papegaaiduiker, Schotland.

Parelduikers, Schotland.

Rietgors man, Tiengemeten.

Rode wouw, over de tuin.

Roodborsttapuit mannetje, Brabantse Biesbosch.

Roodhalsgans, Bleskensgraaf.

Roodkeelduiker, Schotland

Rosse grutto, Texel

Rouwkwikstaart

Schotssneeuwhoen, Handa Island

Sneeuwgorzen, Kwade Hoek.

Sneeuwgorzen, Kwade Hoek.

Steenloper, Brouwersdam.

Temminck strandlopers, Lauwersmeer.

Zeearend, Brabantse Biesbosch.

Zeekoet, Schotland.

Zwarte zeekoet, Schotland.

Paarse strandloper, Texel.

Kuifeend, Texel.

Casarca, Texel.

Eider, Texel.

Pimpelmees, Texel.

Pimpelmees, Texel.

Kanoet, Texel.

Lepelaar, Werkendam.

Middelste bonte specht, Brabantse Biesbosch.

Middelste bonte specht, Brabantse Biesbosch.

Pijlstaart, Texel.

Ransuil.

Aalscholver, Oostvoorne.

Gaai, Oostvoorne.

Pestvogel, Tenellaplas.

Pestvogel, Tennelasplas.

Kleine mantelmeeuw, Bleskensgraaf.

Toendra rietgans, Sliedrechtse Biesbosch.

Vrouw huismus, Bleskensgraaf.

Gekraagde roodstaart, Biesbosch.

Heggenmus, tuin.

Appelvink, Brabantse Biesbosch.

Zeearend, Brabantse Biesbosch.

Boomvalk.

Gele kwikstaart, Brabantse Biesbosch.

Man bruine kiekendief.

Dode aalscholver, Maasvlakte.

Patrijs, Maasvlakte.

Zeer zeldzame roodkopklauwier op de Maasvlakte.

Vink, Ameide.

Putter, Ameide.

Zwarte stern, Zouwe boezem.

Boomvalk met libel, Zouwe boezem.

Purperreiger, Zouwe boezem.

Ijsvogel, Brabantse Biesbosch.

Ijsvogel, Brabantse Biesbosch.

Ijsvogel, Brabantse Biesbosch.

Ijsvogel, Brabantse Biesbosch.

Zeekoet, Schotland.

Kleine jager donkere vorm, Schotland.

Kleine jager, Schotland.

Papegaaiduiker, Schotland.

Zeekoet moeder, Schotland.

Juveniele zeekoeten, Schotland.

Gebrilde zeekoet, Schotland.

Kuifaalscholver, Schotland.

Jan-van-gent, Schotland.

Zwarte zeekoet, Schotland.

Juveniele tapuit, Schotland.

Stormmeeuw

Velduil, Kwade Hoek.

Grote zaagbek, Brabantse Biesbosch.

Kolgans, Bleskensgraaf.

Sneeuwgorzen, Kwade Hoek.

Jonathan benaderd een buizerd.

Kuifduiker, Brouwersdam.

Kleine canadese gans, Brabantse Biesbosch.

Vrouw wintertaling, Brabantse Biesbosch.

Grasmus, Brabantse Biesbosch.

Nachtegaal, Brabantse Biesbosch.

Gaai, Tuin.

Putter, tuin

Steenuil, Oud-Alblas.

Zwarte kraai, Dordrecht.

Kokmeeuw, Papendrecht.

Sperwer man, tuin.

Zeekoet, Brouwersdam.

Zeer zeldzame kleine geelpootruiter.

Een meerkoet verjaagd een zwarte ibis in Nw Lekkerland

Een ijseend bij de Brouwersdam

Slechtvalk met prooi in de Kwade Hoek

Bergeenden in de Kwade Hoek

Kleine Zilverreiger in de Plunjerpolder

Brilduiker man bij de Brouwersdam

Drieteenstrandlopers in de Kwade Hoek

Jonathan met de excursie deelnemers een braakbal van een velduil aan het bekijken in de Kwade Hoek

Eider man bij de Brouwersdam

Ijseend man bij de Brouwersdam

Kleine Zilverreiger in de Plunjerpolder

Middelste zaagbek in de Plunjerpolder

Middelste Zaagbek man bij de Brouwersdam

Roodkeelduiker bij de Brouwersdam

Rotganzen in de Kwade Hoek

Rotganzen in de Kwade Hoek

Bonte Scholekster in de Plunjerpolder

Tureluur in de Plunjerpolder

Drieteenstrandlopers in de Kwade Hoek

Grote Mantelmeeuwen in de Kwade Hoek

Rosse Grutto's in de Kwade Hoek

Rosse Grutto's in de Kwade Hoek

Drieteenstrandlopers in de Kwade Hoek

Zilverplevieren in de Kwade Hoek

Buizerd in de Brabantse Biesbosch

Brandgans met afwijkende kleur en grote in de Brabantse Biesbosch

Hybride grauwe gans x grote canadese gans

Paartje wintertalingen in de Brabantse Biesbosch

Matkop op de Tongplaat

Putter speelt "kiekeboe"

Putter neemt een bad

Tjiftjaf op de Tongplaat

Tjiftjaf jagend op insecten, op de Tongplaat

Koperwiek in Dordtse Biesbosch

Boomklever in de Motketel bij Niersen

Waterral in de Zouweboezem

Petsvogel, een bijzonder e en mooie soort

Nog zo'n kleine geheimzinnige reiger, de kwak

Tapuit mannetje op de Maasvlakte

Deze soort is een echte invasie vogel. Zo zij je er geen en zo wemelt het van die vreemde vogels

De patrijs, een soort die het heel moeiijk heeft gehad, maar langzaam aan weer opkrabbelt.

Je staat toch even raar te kijken, wanneer je uit je raam kijkt en dan zo'n exotische hop ziet scharrelen.

Moeder bosuil knapt een uitje zo midden op de dag

Een vogel waar Hans Dorrestein v.d. baardmannetjes geen goed woord voor over heeft, de peilikaan

Jonge bosuilen die verbaasd de wereld om zich heen zitten te bekijken.

Blijft een prachtig beestje zo'n kuifeend

De tijden van de schippers van de kameleon keerde even terug. Een woudaap in het riet op Kinderdijk

Dat je Scotland waterspreeuwen ziet, is niet bijzonder. In Nederland wel. Toch zit er verschil tussen.In Scotland zagen we de roodbuik waterspreeuw en hier in Nederland de zwartbuik waterspreeuw.

Hoewel we de waterspreeuw een aantal keren in Scotland hebben gezien, was het de eerste keer dat we vandaag in een gebied achter Warnsveld, in Nederland hebben gezien.

Een bezoekje aan het haventje aan de Brouwersdam, leverde een paar mooie foto's op van Geoorde futen.

Zeg maar gerust een zeldzame soort, deze zwarte zeekoet in winterkleed in het haventje aan de Brouwersdam op 28 november.

Zwartbuikwaterspreeuw

2e kalenderjaar pontische meeuw

Kaapse Gier bij Winnaarspoort

Afrikaanse Bonte Kwikstaart

Emerald Honingzuiger

Angolees Blauwfazantje

Grijskapijsvogel

Afrikaanse Kuifarend

Kaapse Griel

Afrikaanse Dwerguil

Kuikop Baardvogel

Afrikaanse lelspreeuw

Dominikaner wida of ook wel Pintailedwidah

Oranje wever ofwel Red Bishop

Koritrap in Mapungubwe

Reuzenreiger

Witwangfluiteend

Vorkstaartscharrelaar ofwel Lila brested roller

Witkopbijeneter

Dwergbijeneter bij Pontdrift

Melba astrilde in Mapungubwe

Juveniele vechtarend

Zwarte Arend

Smalstaart Paradijswida

Natal Frankolijn

Palmtortel

Afrikaanse visarend

Bateleur

Afrikaans Zandhoen

Pijlpunt Babbelaar

Groene Glansspreeuw

Zwarte Hoornraaf

Smitsplevier

Zwart Porseleinhoen

Slangenhalsvogel

Papegaaiduif

Afrikaanse Kuiftrap

Bonte IJsvogel

Mangrove reiger

Herdersplevier

Witruggier

Afrikaanse Lelieloper

Zadelbekooievaar

Afrikaanse Eksterklauwier

Savanne arend

Roodsnaveltok

Treurmaina

Grijze Toerako

Geelsnaveltok

Treur tortel

Afrikaanse huismus

Paradijs Vliegenvanger

Reuze IJsvogel

Malachiet IJsvogel

Lelkievit

Gehelmde Parelhoen

Afrikaanse Kuifaalscholver

Marabou

Kuifbaardvogel

Purperreiger bij Winnaarspoort

Watersnip bij Winnaarspoort

Vogels, de soortgroep waar bijna iedere natuurliefhebber mee begint. Wat maakt vogels dan zo leuk? Ten eerste is het natuurlijk een opvallende soortgroep. Daarnaast is dit een van de weinige soortgroepen waar je het hele jaar door van kan genieten. Ieder seizoen heeft zo weer andere soorten.  Daarnaast is het leuke dat je vogels ook overal kan zien. Niet alleen in natuurgebieden, maar ook in uw eigen tuin kunt u al een grote variatie aan soorten vinden. Dat is wat voor ons vogels nou zo leuk maakt!

Hieronder ziet u een verzameling van vele vogels die wij de afgelopen jaren hebben gefotografeerd. Hiervoor heeft u geen grote camera nodig, want ook met een kleine compact camera in combinatie met een verrekijker kun je de mooiste foto's maken! Probeer het maar eens uit, en u zult zijn dat vogel fotograferen erg leuk is!

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

carey homan | Antwoord 17.05.2015 12.35

beste heren

wat een prachtige foto's. en nog veel dank voor jullie leuke en leerzame wandeling in de vogelweek. heb genoten.

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

23.09 | 17:31

Hallo Piet, dat kan kloppen. Deze verschijnen op de website van Vogelbescheming, de maandag na het eerste weekend van december

...
21.09 | 23:10

Ik wil graag mee met de excursie van 22 februari naar de Kwade Hoek maar kan deze niet vinden op de website van Vogelbescherming.
Wat kan ik doen om mij aan te

...
31.08 | 23:46

Dit is een uitsluipende beekrombout. Excuses voor de late reactei

...
29.08 | 23:31

Leuk, de Rechte Heide in het programma! Maar nog veel meer te ontdekken nieuwe plekjes. Alvast bedankt en veel succes Ron, Jonathan en Jefta!

...
Je vindt deze pagina leuk