Insecten

Koperuil bij ons in de tuin. De Koperuil is ook een vrij algemene dagactieve nachtvlinder

De Muntvlinder doet zijn naam eer aan. Want je vindt hem bijna altijd op bv Watermunt. Dit is dan ook de waardplant voor de rupsjes van de Muntvlinder.

Plasrombout op de St Pietersberg. De Plasrombout hoort ook tot de zeldzame Libellen soorten. Hoewel ze wel verspreid over het land voorkomen, zijn ze zelden in grote aantallen waar te nemen in een gebied.

Populieren pijlstaart op Kinderdijk. De populieren pijlstaart is een echte nachtvlinder en hoewel hij algemeen is, zie je hem dus zelden. Wanneer je 's nachts een lichtbak zet, komt deze soort soms wel eens op het licht af.

Dit Koevinkje is ook een vlinder van de zangronden, waar hij langs de bosrand leeft, Net als bruine zandoogjes vaak doen, hoewel die ook in open gebieden leven. Beide soorten liggen elkaar niet zo. Vaak zie je bij het ene open veldje veel Koevinkjes en weinig Bruine Zandoogjes en bij een volgend veldje is het net andersom

Weidebeekjuffer vrouw in de Doorth. De beekjuffers als de weidebeekjuffer hebben iets sprookjes achtig. Fel glanzend metalic gekleurd spreken ze iedereen tot de verbeelding. De weidebeekjuffer is een algemene soort die veel vaker wordt gezien dan de Bosbeekjuffer, die zeldzaam is. Dat komt omdat de weidebeekjuffer minder kieskeurig is wat betreft zijn biotoop.

Blauwe Breedscheenjuffer in de Doorth. In Nederland kennen we alleen deze breedscheenjuffer. Maar hij is niet zeldzaam. De Blauwe Breedscheenjuffer is voor een beetje geoefend oog, makkelijk te herkennen. Lichte poten, doorgaans gekromd achterlijf en een dubbele schouderstreep, zorgen er voor dat deze niet te verwarren is met andere juffers.

Bloedrode Heidelibel. Eén van de meest voorkomende heidelibellen soorten, die gemiddeld als eerste in het jaar vliegt. De Bloedrode Heidelibel is het best te herkennen aan zijn geheel zwarte poten en bij de mannetjes die uitgekleurd zijn ook de rode snuit.

Paardenbijter man in het Alblasserbos. De paardenbijter is een zeer algemene middelgrote libellen soort die als laatste in het jaar uitsluipt, maar dan ook tot in november soms gezien worden. Wanneer ze waargenomen worden, merk je dat ze nooit alleen zijn, maar dat er meestal wel een tiental paardenbijters aanwezig zijn. Het meest kenmerkende van de paardenbijter is de "gele spijker" achteraan het borststuk op de bovenkant.

Steenrode Heidelibel man. Een zeer algemene libel, die je in bijna alle biotopen kan waarnemen. Hij kan verward worden met de Bruinrode Heidelibel op afstand, maar ze hebben minder borst en achterlijf tekening en bovenal hebben ze een doorlopende snor naar beneden op hun snuit.

Gewone Bronlibel bij Inverkirkraig Falls. In Schotland algemeen, maar in Nederland een zeer zeldzame soort, die op maar een enkele plaats in kleine aantallen voor komt. Het is wel zo'n beetje de grootste libel van Nederland

Dagpauwoog. Wie kent deze prachtige vlinder niet? Bijna in elke tuin met bloemen komen ze wel eens aan vliegen. Ze zijn nog algemeen, maar ook deze vlinder heeft heel erg te lijden onder de luchtvervuiling en de afname van bloemrijke velden.

Grote Sabelsprinkhaan in Niersen. Deze sabelsprikhaan is de grootste sprinkhanensoort van Nederland. En met de opvallende groene kleur worden ze dus vaak gezien.

Aardhommel op korenbloem

Het landkaartje is toch wel een heel bijzondere vlinder. Deze vliegt in 2 generaties. Kunnen bij de verschillende dagvlinders er wat kleurverschillen zijn tussen verschillende generaties, bij het landkaartje is dit wel heel extreem. De voorjaarsgeneratie fel oranje met zwarte vlekken, en de tweede generatie in de zomer is zwart met witte vlekken. Geen enkele andere soort in Nederland kent zulke enorme verschillen.

Landkaartje zomer generatie. Een bijzondere soort, waar de voorjaarsgeneratie helemaal niet lijkt op de zomergeneratie. Deze zijn namelijk oranje en veel meer getetekend.

Tijgerspin

Wolfspin

Gestreepte Goudspanner Kampina. Een nachtvlinder die tot de groep "spanners" behoort en die vaak moeilijk te determineren zijn. Het aantal nachtvlindersoorten is een veelvoud van het aantal dagvlinder soorten.

Smaragdlibel in de Zouweboezem. Een prachtige glanslibel die als éen van de eerste in het voorjaar uitsluipen. Een smaragdlibel in september tegenkomen is niet waarschijnlijk.

Gevlekte Wolzwever op de Kikvors. Wolzwevers zijn letterlijk rare snuiters. Met een lange snuit als een steekmug en het lichaam van een hommel en de vleugels van een vlieg.

Gewone Wolzwever op de Kikvors

Vuurjuffer op de Kikvors. De Vuurjuffer is samen met de koraaljuffer de meest voorkomende rode juffers in Nederland. Zijn verspreidingsgebied is veel groter dan die van de koraaaljuffer. De vuurjuffer vliegt vroeger dan de koraaljuffer en heeft zwarte poten. De koraaljuffer heeft oranje/rode poten en daar zie je meteen het verschil.

Gevlekte Wolzwever op Pinksterbloem. Samen met het Oranjetipje die o.a. de Pinksterbloem als waardplant heeft, zijn Wolzwevers de trouwste bezoekers van de plant

Getekende gammauil. Dit is een nachtvlinder die je zelden overdag tegen komt.

Glassnijder op de Tongplaat. De eerste grote libel die we in ons land in de lente zullen aantreffen, is de glassnijder.

Kleine Roodoogjuffer. Deze is niet alleen kleiner dan de grote roodoogjuffer, maar leeft veel meer bij het water dan zijn grote broer. Ook kan je aan het rugschild het verschil zien en zeker bij de mannetjes.

Icarusblauwtje, het meest voorkomende blauwtje in Europa

Geringelde Smalboktor

Platbuik man. Een algemene middelgrote libel, die niet te verwarren valt met een andere soort. In de aanvang van hun vleugels hebben ze een prachtig gekleurde tekening. Als ze pas uitgeslopen zijn, is het mannetje ook nog geel en pas later komt de blauwe berijping.

Platbuik vrouw

St Jacobsvlinder is een overdag vliegende nachtvlinder. Deze vliegt maar in 1 generatie en heeft als waardplant voor zijn rupsen, het giftige Jacobskruiskruid nodig. Dat is aan de felle kleuren van de rups ook wel te zien.

Variabele Waterjuffer. De naam zegt het al, deze waterjuffer kan heel variabel zijn wat betreft kleur en tekening. Het enige kenmerk van een variabele waterjuffer wat echt deze soort toebehoort, is dat hij meestal een onderbroken schouderstreep heeft, die lijkt op een uitroepteken. Echter dat heoft niet perse, maar ook als de schouderstreep niet onderbroken is, lijkt hij nog op een uitroepteken wat zeg maar aan elkaar vast zit.

Viervlek. Zeer algemeen in ons land, en wel een tamelijke dominante soort, die voortdurend concurrente wegjaagd, zoals ook de stuk grotere glazenmakers.

Bessenwants in Roodborn

Bruin Dikkopje in Roodborn. Zoals zoveel vlinders, is het bruin dikkopje een zeldzame vlindersoort geworden in ons land. De soort leeft bijna alleen in het uiterste zuiden van ons land.

Vals witje in Roodborn. Het Vals Witje dankt zijn naam aan het feit dat hij op een soort groot geaderd witje lijkt. Echter dat is een heel andere soort. Is de uit ons land verdwenen groot geaderd witje, een dagvlinder; het vals geaderd witje is een overdag vliegende nachtvlinder

Bloedrode Heidelibel. De bloedrode heidelibel is het makkelijkst te herkennen van de 3 algemene heidelibellen. Ze hebben als enige soort, altijd geheel zwarte poten. Allen de Kempense Heilibel heeft dat ook, maar die is zeer zeldzaam en die heeft een duidelijke speerpunt tekening op de zijkant van zijn achterlijf, terwijl de bloedrode dat nauwelijks heeft.

Bruine daguil. Samen met de Gamma uil, is de Bruine Daguil de meest voorkomende overdag vliegende nachtvlinder, onder de uilen soort.

Grote Keizerlibel. Een algemene soort die je bijna in heel Nederland kan aantreffen. Eén van de grootste libellen en die je niet snel kan verwarren met een andere soort. Het groene borststuk valt in vlucht al op. Ze zijn erg territoriaal, dus ziet men ze nooit in grote aantallen in een gebied.

Grote Roodoogjuffer. De grote broer van de Kleine Roodoogjuffer en als je kijkt naar de kleine roodoog, zie je meteen het verschil. De grote roodoogjuffer wordt ook veel vaker verder vanaf het water waargenomen.

Hermelijnvlinder bij de Gasunie. Een nachtvlinder soort die je zelden overdag ziet.

Klein Koolwitje zomer generatie. Deze is veel lichter dan de voorjaarsgeneratie en toont meer aders aan de onderkant van hun vleugels. Het verschil tussen het klein geaderd witje en het klein koolwitje is dan veel moeilijker te zien wanneer ze de vleugels dicht hebben, dan in het voorjaar.

Lieveling. Nachtvlinders hebben vaak bijzondere namen, waar je de oorsprong van de naam niet echt begrijpt. De Lieveling is ook zo'n algemene soort. Je kan ze overdag ook zien, bv als je de struiken in je tuin gaat sproeien, dan komen ze eruit. Een Lieveling is vrij makkelijk te herkennen, hoewel ze behoorlijk kunnen verschillen wat ondergrond kleur, hebben ze altijd een strakke kersrode horizontale streep over hun vleugels en zijn hun vleugels ook in dezelfde kleur omzoomd.

Wapendrager. De Wapendrager is een ontzettend goed gecamoufleerde nachtvlinder. Hij lijkt sprekend op een afgebroken takje, waardoor je hem zelden ziet overdag. Hij zit er wel, maar valt totaal niet op als hij zo doodstil blijft zitten.

Zuidelijke Heidelibel. De Zuidelijke Heidelibel is zeer zeldzaam in Nederland en eigenlijk meer een invasie libel, dan een soort die een populatie is gaan vormen, op een enkele kleine uitzondering na. In 2013 was het zo'n invasie jaar, toen kwamen ze vaak een redelijk grote aantallen voor her en der in Nederland, maar dat kwam omdat we langdurig een zuidelijke luchtstroom hadden.

De Zuidelijke Heidelibel is makkelijk te herkennen, als je hem kan vergelijken met andere heide libellen. Dan valt op, dat het mannetje dof rood is en nauwelijks of geen tekening op het achterlijf heeft ( vrouwtje meer licht overkomt en matgeel/bruin is). Maar het beste is het te zien in het borststuk waar je eigenlijk geen zwarte naden ziet en puntjes boven de 3e poot. De aanzet van de vleugels heeft meestal opvallend gele aders en langs de bovenrand van de vleugels loopt ook een gele ader.

De bandvleugel heidelibel is een vrij algemene soort in Nederland, die voorkomt op de hogere, open zandgronden in het oostelijk deel van ons land. Bij poelen en langzaam stromende beekjes worden ze dan waargenomen. Meestal in de buurt van bosgebieden, maar slechts zelden bij beekjes in het bos zelf.

Vuurlibel. Een kleine libellen soort als de heidelibellen en een echte pionier. In Nederland nu nog beoordeeld als zeldzaam, maar deze libel rukt snel op naar het noorden. Het mannetje is lak rood en heeft net als het vrouwtje een vrij plat achterlijf. Wanneer de vuurlibel zich ergens thuis voelt en zich voortplant, is het een kwestie van tijd, of andere meer zuidelijke soorten zullen zich daar gaan vestigen. De vuurlibel is een bewijs van de Global Warming

Zuidelijke Heidelibel vrouwtje

De Zwarte Heidelibel is ook een algemene soort en zeker het mannetje is niet te verwarren met andere soorten. Door het Deltaplan voor de grote rivieren, zien we dat zijn verspreidingsgebied zich ook steeds verder vergroot in ons land.

De Zomereurebia, een soort die in Nederland niet voorkomt. Familie van de zandoogjes en te vinden op een hoogtegraad ter hoogte van Schotland

Gewone pantserjuffer, een algemene soort pantserjuffer, die tot in het hoge noorden van een Europa voorkomt in natte moerasachtige gebieden.

Gewone bronlibel. Normaal en talrijk in het noorden van Europa, maar zeer zeldzaam en in kleine hoeveelheden op een paar plaatsen in Nederland. Na de azuurglazenmaker komt deze libel als meest noordelijke soort voor. E dan bedoel ik als soort die ook wat meer zuidelijk voor komt.

Venglazenmaker, in Nederland schaars, het is meer een soort van het noorden. In bv Schotland in de Highlands de meest voorkomende grote libellen soort.

De Bruine Glazenmaker is in Nederland een algemene soort die over het gehele land voorkomt, toch zelden in grote aantallen, omdat de soort erg territoriaal is. Naast de bruine kleur en de goudgele vleugels, is de soort het best te herkennen aan zijn blauwe ogen en tekening in het gezicht, alsof het een clown is.

Van alle pantserjuffers, is de Houtpantserjuffer het meest algemeen. Een zeer forse juffer, die niet afhankelijk is van water. Deze soort legt namelijk zijn eitjes in de schors van bomen en vormt daarmee een grote uitzondering op de rest van de libellen en juffers. Hij onderscheidt zich qua grote van andere juffers, en heeft een soort van hoefijzer of haakje tekening op het borststuk.

De Beekrombout is een zeldzame soort in Nederland, zoals bijna alle rombouten. De soort komt een kleine aantallen voor bij beekjes in bosgebieden, verspreid over het land. Meer in het zuiden dan in de rest van ons land.

Blauwe Glazenmaker man. Is zeer territoriaal en leeft hoofdzakelijk tussen de bomen in bosrijke gebieden, maar waar wel water in de buurt is. Het is één van de grootste algemeen voorkomende glazenmakers in ons land. Ze leven strikt solitair, hoewel het mannetje wel een ander vrouwtje toelaat in zijn territorium.

Rups van de Koninginnepage. Een vrij algemene vlinder van een uitzonderlijke schoonheid en direct door iedereen herkent wordt als zinnenprikkelend. De belangrijkste waardplant voor de rups is Peen. Maar hoewel Peen veel voorkomt, is dat geen garantie dat er ook koninginnepages voorkomen. Kennelijk moeten ook Dille en Kervel zich op dezelfde plek zich thuis voelen, wil de page zich daar voortplanten.

De Atalanta wordt gezien als een inlandse soort en dat is ten dele terecht. Het is waar dat de Atalanta zich in Nederland voortplant, maar het is wel een trekvlinder. De Atalanta kent meerde generaties vlinders per jaar en plant zich voort in midden Spanje, Benelux en Estland. Daarom zien we in het voorjaar versleten soorten uit o.a. Spanje, in de zomer jonge exemplaren die vanaf hier verder trekken en in het najaar oude exemplaren uit bv Estland.

Bosbeekjuffer vrouw in Gulpdal

Kaasjeskruiddikkopje in Roodborn

Kanaalwaterjuffer Maastricht Enci

Klaverblauwtje Maastricht

Jonathan die de Klaverblauwtjes fotografeerd

Zuidelijke Oeverlibel St Pietersberg

Vuurlibel vrouw uitgekleurd in Gorinchem

Zuidelijke Glazenmaker in het Alblasserbos. Een zeer zeldzame soort in Nederland, maar er komen er langzaam aan steeds meer en kleine populaties zijn ondertussen niet meer uitgesloten.

Geelvlek Heidelibel in Kootwijkerzand

De Kleine Heivlinder is uiterst zeldzaam en er is maar 1 plaats bekend in Nederland waar ze nog in redelijke aantallen voorkomen, maar ook daar steeds meer bedreigd

De Oranje Luzernevlinder is geen standvlinder in Nederland. In jaren waarin een langdurige zuidenwind staat, komen ze als zwervers in grote getalen voor, maar in jaren waarin de zuidelijke stroming niet zo frequent is, is het vaak maar een gelukstreffer om er 1 te zien

Grote en Kleine Beervlinder

Bruine Korenbout. Neemt het aantal dagvlinders steeds verder af, dan kan je van de libellen juist zeggen dat er steeds meer soorten komen in Nederland. Zoals deze Bruine Korenbout, die een aantal jaar geleden nog zeldzaam was, is nu ondertussen sowieso al op veel plaatsen, lokaal algemeen.

De Bronlibel. In Schotland algemeen, maar in Nederland beperkt in kleine aantallen in een paar kleine gebieden

Bont Dikkopje in de Kampina

Oranjetipje

Klein Vliegenthert in Euverum

Metaalglans vlinder

Grote Vos

Pimpernelblauwtje

Rietvinken

Viervlek Wielwebspin

Tengere grasjuffer

Zuidelijke Heidelibel man

Zuidelijke Heidelibel man

Zwervende Heidelibel

Zwervende Heidelibel Imago niet uitgekleurd in Polder Nieuwland

Kleine Nachtpauwogen ontpopt in onze vlinderkas. Als rups meegenomen vorig jaar meegenomen uit Scotland

Beekrombout langs de Beerze

Beekrombout Larvehuidje in de Beerze, de Kampina

Maanwaterjuffer man in de Kampina

Maanwaterjuffer man in de Kampina

Maanwaterjuffer mengtandem in de Kampina

Penceelkever. Lijkt net een soort hommel, maar is dat dus niet. Penceelkevers zijn ook een tamelijk zeldzame soort en hun leefgebied is in hoofdzaak in heide gebieden op sommige plaatsen in ons land

Veenhooibeestje. Een zeer zeldzame dagvlinder. Liefhebber van natte heide gebieden en eigenlijk maar op 1 plaats bekend als een stabiele standvlinder. Maar schijnt zo af en toe ook op andere plaatsen als individu gezien te worden.

Venwitsnuitlibel. Is niet zeldzaam, maar heeft wel een zeer beperkt verspreidingsgebied in Nederland

Het vrouwtje van de Vuurlibel is ook makkelijk te herkennen. Haar kleur is meer bruin/creme en de vleugels staan in rust, naar voren.

De Vuurlibel is de voorloper van zuidelijke libellensoorten. Tot voor kort alleen populaties in Zeeland en het zuiden van ons land bekend, maar ondertussen heeft de soort zich over grote delen van het land verspreid, maar blijft nog wel een zeldzame soort, omdat ze nergens een populatie hebben van grote aantallen.

Zwarte Heidelibel. Een algemene soort in ons land voor een groot deel. Komen vaak in grote aantallen voor en ze doen het net als de Bruinrode, Steenrode en Bloedrode Heidelibel, zeer goed in ons land

Zwarte Heidelibel vrouwtje. Heeft naast de Kempense en Bloedrode Heidelibel zwarte poten. Maar onderscheidt zich doordat de onderkant zwart is, de zwarte strepen op het borststuk dikker zijn, en dat de zwarte tekening op de rug op S8 en S9 met elkaar verbonden is.

Zwartsprietdikkopje. Is samen met het Groot Dikkopje het meest algemene dikkopje. De Zwart is kleiner en heeft weinig of geen tekening op de bovenvleugel en mist een duidelijke geurstreep. Lijkt veel op het zeldzame Geelsprietdikkopje, maar het onderscheid zit daarin dat het Zwartspriet Dikkopje aan het uiteinde van zijn voelsprieten een zwarte bovenkant hebben en het Geelspriet dikkopje en gele bovenkant.

De zwervende pantserjuffer is ook geen zeldzame soort, maar wordt toh niet zo heel vaak gezien, omdat het een zwerver is en dus vaak tussen een grote groep gewone pantserjuffers zit. Echter qua kleur en tekening pik je hem er meteen uit en hij heeft een duidelijk tweekleurig Petorasigma op zijn vleugels

De Heidevlinder is net als de nachtzwaluw die ook veel in heidegebieden voor komt, ontzettend goed gecamoefleerd. Je kan er bijna bovenop staan en hem niet zien

Dit Koevinkje is ook een vlinder van de zangronden, waar hij langs de bosrand leeft, Net als bruine zandoogjes vaak doen, hoewel die ook in open gebieden leven. Beide soorten liggen elkaar niet zo. Vaak zie je bij het ene open veldje veel Koevinkjes en weinig Bruine Zandoogjes en bij een volgend veldje is het net andersom

In ons land kennen we 2 soorten veel voorkomende rode juffers: de Vuurjuffer en de Koraaljuffer. De vuurjuffer heeft een groter verspreidingsgebied en vliegt vroeger, dan de Koraaljuffer. De Koraaljuffer, zoals deze, komt hoofdzakelijk meer op de zandgronden voor.

De rups van de Sint Jacobsvlinder laat zich makkelijk zien. Kan hij ook doen, want een vogel zal hem niet snel op eten. De rups is erg giftig en dat sigaal stuurd hij uit door zijn felle kleuren. Deze rups is afhanelijk van Jacobskruiskruid en daar kan je ze dan in de zomer ook vinden

Het Vliegend Hert is een typische soort van de Veluwe. Ze hebben het zwaar, omdat er te weinig oude eiken zijn en te veel wilde zwijnen die de larven op eten. Het kan wel 9 jaar duren voor dat het vliegend hert het imago stadium heeft bereikt.

Strijd tussen 2 mannetjes van het Vliegend Hert

Het Vliegend Hert leeft maar zo'n 4 tot 6 weken en dan wordt er heftig gevochten door de mannetjes. Zo'n strijd kan uren duren, totdat er één zich gewonnen geeft.

Juffers zijn vaak veel moeilijker te determineren. Deze Watersnuffel is een veel voorkomende soort in Nederland. Een belangrijk herkenningspunt, is het "schoppenteken" op S2

Bij de heidelibellen zien qua kleur kort na het uitsluipen, mannetje en vrouwtje hetzelfde er uit. Dan moet je echt kijken naar de vorm van het achterlijf en legboor. Mannetjes kleuren uiteindelijk door, net als deze Zwarte Heidelibel die er nog tussenin zit.

Hoewel de natuur vaak een concurrentiestrijd is, hoeft dit niet altijd zo te zijn. Hier zitten een Bruin Zandoogje en een Zwartsprietdikkopje samen te genieten van de nectar

De Citroenvlinder is een opvallende en mooie gele vlinder. Nou ja opvallend??? Als hij op een paarse bloem zit wel, maar als de vlinder op een groen blad gaat zitten, is hij zo goed als onzichtbaar.

Donker Pimpernelblauwtje

Mannetje Vliegend Hert

Nachtvlinders zijn er veel en veel meer, dan dagvlinders. Vaak hebben ze de meest vreemde vormen en een enorme schutkleur. Je ziet ze zelden, maar een sterke lamp met witte lakens in een zwoele nacht, laten je een prachtige blik zien in de wereld van de nachtvlinders.

Weidebeekjuffer man langs een kanaaltje in de Plateaux

Spinnen zijn voor sommige mensen, ontzettend enge beesten. Maar bedenk wel dat spinnen een grote rol spelen in het beheersbaar houden van schadelijke insecten. En ze zijn ook vaak bijzonder mooi, zoals deze Wespspin

Bidsprinkhaam in Swadini South Africa

Witte bidsprinkhaan Swadine South Africa

Afrikaanse kleine Monarch vlinder bij Winnaarspoort

Vuurlibel bij Winnarspoort in Zuid Afrika

Purperlibel bij de Olifantsrivier

Eurytela dryope

Epauletoeverlibel ?

Moriaantje

Vrouwtje vuurlibel Zuid Afrika

Eén van de vele Afrikaanse soorten Oranjetipjes

Vuurlibel Zuid Afrika

Bandgrondlibel

Oranje Zonnewijzer in Mapungubwe

Zadellibel

Purperlibel

Als het om het formaat gaat, is het gemiddeld genomen de kleinste soortgroep van alle dieren. Maar wanneer we naar het aantal soorten kijken, is het verre weg de grootste groep die je kunt vinden! 
Wanneer je in het veld ben, moet je soms goed opletten om ze te vinden. Maar de moeite word altijd wel beloond! Man, wat een hoop soorten en variatie!
In de zomertijd pakken ook wij naast vogels de insecten erbij. Na begonnen te zijn met vlinders en libellen, pakken we nu ook kevers, wantsen en allemaal ander klein gespuis erbij. 
Hier ziet u zomaar een aantal foto's die wij in de loop van de jaren hebben gemaakt. 


Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

23.09 | 17:31

Hallo Piet, dat kan kloppen. Deze verschijnen op de website van Vogelbescheming, de maandag na het eerste weekend van december

...
21.09 | 23:10

Ik wil graag mee met de excursie van 22 februari naar de Kwade Hoek maar kan deze niet vinden op de website van Vogelbescherming.
Wat kan ik doen om mij aan te

...
31.08 | 23:46

Dit is een uitsluipende beekrombout. Excuses voor de late reactei

...
29.08 | 23:31

Leuk, de Rechte Heide in het programma! Maar nog veel meer te ontdekken nieuwe plekjes. Alvast bedankt en veel succes Ron, Jonathan en Jefta!

...
Je vindt deze pagina leuk